TIN TỨC

Nhận biết gen của bạn: GC – “Gen Vitamin D”

Nhận biết gen của bạn: GC – “Gen Vitamin D”

Gen globulin thành phần cụ thể theo nhóm (GC) có liên quan đến sự tổng hợp globulin thành phần cụ thể theo nhóm (GC), còn được gọi là Protein liên kết vitamin D (VDBP), liên kết với vitamin D và các...

Nhận biết gen của bạn: “Gen Insulin” INSIG2

Nhận biết gen của bạn: “Gen Insulin” INSIG2

Gen protein báo hiệu Insulin loại 2 (INSIG2) có liên quan đến sự tổng hợp protein INSIG2 tương tác với các yếu tố phiên mã, kích hoạt sự tổng hợp cholesterol và axit béo. Các biến thể của gen INSIG2...

Công dụng của vitamin A

Công dụng của vitamin A

Công dụng của vitamin A là gì? Vitamin A rất quan trọng đối với thị lực và được sử dụng trong điều trị đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi. Vitamin A cũng quan trọng đối với...

Điều gì xảy ra khi ADN bị hư hại?

Điều gì xảy ra khi ADN bị hư hại?

Sự thật là ADN bên trong một tế bào của bạn bị phá hủy hàng vạn lần một ngày. Nhân con số đó với khoảng trăm nghìn tỉ tế bào trong cơ thể bạn và ta có khoảng 10 mũ 18 sai sót trong ADN mỗi ngày Và...

19008043