Dự án giải mã bộ gen người là gì?

Dự án giải mã bộ gen người là gì?

DỰ ÁN GIẢI MÃ BỘ GEN NGƯỜI LÀ GÌ? Dự án giải mã Bộ gen người (Human Genome Project) bắt đầu vào năm 1990 với sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu quốc tế với mục tiêu chung là lập bản đồ và hiểu tất cả các gen của con người dựa trên công nghệ giải mã gen. Tất cả vật...

19008043