ADN là gì?

Sep 3, 2019 | genetics | 0 comments

ADN (DNA) là viết tắt của axit deoxyribonucleic. ADN là bản thiết kế chi tiết của mọi sinh vật, tức là nó chi phối tất cả các chức năng của cơ thể (sinh lý), cấu trúc (giải phẫu) và cũng chi phối hành vi và các khía cạnh tâm lý ở mức độ nào đó. Ngay từ chiều cao, màu tóc cho đến xu hướng của bạn đối với các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như tiểu đường và tăng huyết áp phần lớn cũng được kiểm soát bởi ADN. Tất cả con người đều có chung 99,9% ADN. Chỉ 0,1% ADN của chúng ta là khác nhau và đó là điều làm cho chúng ta trở nên độc đáo và khác biệt với bất kỳ người nào khác trên thế giới.

Về mặt cấu trúc, phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép, một cấu trúc trông giống như một cái thang được xoắn thành hình xoắn ốc. Hai chuỗi ADN (của chuỗi xoắn kép) bao gồm các đơn vị đơn giản hơn gọi là nucleotide. Những nucleotide này bao gồm một trong 4 nucleobase – adenine (A), guanine (G), thymine (T) hoặc cytosine (C), và một phân tử phosphate và đường. Mỗi gốc này sẽ ghép đôi với một đối tác ưa thích, ví dụ: A luôn ghép đôi với T trong khi G luôn ghép đôi với C. Do đó, A trên một chuỗi của chuỗi xoắn kép sẽ ghép đôi với T trên chuỗi khác, G trên một chuỗi sẽ ghép đôi với C trên chuỗi khác. Theo cách này, các cặp nucleotide được sắp xếp theo một mô hình cụ thể trong ADN và mô hình này là độc nhất cho mỗi cá nhân.

Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

19008043